Daan school | Actualiteitendag Wmo

Daan trainingen

Samen leren is leuker

bricksPageLayout: 19492
Layout slug: 23-13
Component slug: text
 
Actualiteitendag Wmo (gericht op de uitvoerings) praktijk

Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 hebben gemeenten de taakopdracht gekregen om de zelfredzaamheid en de participatie te verbeteren en zijn zij verantwoordelijk voor beschermd wonen en opvang. 

Het doel van de Wmo 2015 is dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving; zelfstandig thuis, kunnen blijven wonen.

Deze praktijkcursus Wmo richt zich met name op de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en de belangrijke uitspraken, waarbij de nadruk ligt op de voorzieningenkant van de Wmo 2015. Na afloop ben je weer volledig op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen binnen de Wmo.

> Datum: Donderdag 13 oktober 9.30 – 16.30 uur
> Locatie: (Daan Amersfoort) Koningin Wilhelminalaan 15, 3818 HN, Amersfoort

Component slug: round-image-with-stripe
bricksPageLayout: 19493
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 19494
Layout slug: 13-23
Component slug: custom-formulier

Interesse?

Meld je aan!

Component slug: text

 

Inhoud:

 

 • Wat is maatschappelijke ondersteuning?
  • Zelfredzaamheid
  • Participatie
  • Opvang en beschermd wonen
 • Maatwerkvoorzieningen
  • Toegangsprocedure
   • Toegang: Melding, onderzoek (w.o. gesprek) en aanvraag
   • De verplichtingen van de klant: inlichten en medewerken
  • Inhoudelijke toegangsbeoordeling
   • Doelgroep
   • Afbakening met andere wetten, zoals de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet.
   • Inzet van eigen kracht, gebruikelijke hulp, algemene voorzieningen, algemeen gebruikelijke voorzieningen, mantelzorg en sociale netwerk
  • Aard en inhoud van het recht op een maatwerkvoorziening
   • Verstrekkingsvormen:
   • Natura
   • Persoonsgebonden budget:
    • Trekkingsrecht
    • Voorwaarden en weigeringsgronden
    • Hoogte
   • Financiële tegemoetkoming
   • Bijdrage in de kosten
  • Heroverweging van het recht op een maatwerkvoorziening
   • Beëindigen, intrekken, herzien en terugvorderen
 • Actuele ontwikkelingen, zoals:
  • Wetsvoorstel resultaatgericht beschikken
  • Uitwisseling persoonsgegevens en privacy sociaal domein
bricksPageLayout: 19495
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 19496
Layout slug: 13-23
Component slug: text

Bekijk de rest van ons aanbod van de Daanschool

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn