Daan school | Rapporteren en beschikken

Daan trainingen

Samen leren is leuker

bricksPageLayout: 13019
Layout slug: 23-13
Component slug: text
 
Rapporteren en beschikken

Het opstellen van rapportages en beschikkingen gaat verder dan schrijfvaardigheid en juridische kennis van de verschillende wetten. Iedere beschikking die de deur uitgaat moet voldoen aan de vereisten van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

Voldoet het besluit aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur? Voldoet de beschikking aan de verplichte vormvereisten? Is het besluit juist gemotiveerd?

> Datum: Donderdag 1 september 9.30 – 16.30 uur

Component slug: round-image-with-stripe
bricksPageLayout: 13020
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 13021
Layout slug: 13-23
Component slug: custom-formulier

Interesse?

Meld je aan!

Component slug: text

 

Waar gaan we tijdens deze training mee aan de slag?

 

  • De Awb en de vormvereisten voor de rapportage en de beschikking
  • De algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de praktijk
  • De opbouw van de beschikking
  • De motivering van de beschikking
  • Overeenstemming van rapportage, besluit en beschikking
  • Een juridisch besluit, klantgericht geschreven
bricksPageLayout: 13022
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 13023
Layout slug: 13-23
Component slug: text

Bekijk de rest van ons aanbod van de Daanschool

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn