Daan school | Training Wet langdurige zorg

Daan trainingen

Samen leren is leuker

bricksPageLayout: 13004
Layout slug: 23-13
Component slug: text
 
Training Wet langdurige zorg; opfrissing en verdieping

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. 

Tijdens deze cursus, die bestaat uit een opfris- en een verdiepingsgedeelte, gaan we op een praktijkgerichte wijze aan de slag met de inhoud en reikwijdte van de Wlz.

> Datum Q2: 23 juni 2022 9.30 – 16.30 uur 

Component slug: round-image-with-stripe
bricksPageLayout: 13005
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 13006
Layout slug: 13-23
Component slug: custom-formulier

Interesse?

Meld je aan!

Component slug: text

 

Programma:

 

Tijdens het opfrisgedeelte komen onderwerpen aan de orde als:

 • stelsel van zorgwetten: Wlz (in verhouding tot) Wmo, Zvw en Jeugdwet;
 • Wlz-doelgroepen, nieuwe doelgroep GGZ-Wonen;
 • de aanvraagprocedure bij het CIZ;
 • cliëntondersteuning;
 • de taken en verantwoordelijkheden van CIZ en Zorgkantoor;
 • leveringsvormen van de zorg met inhoudelijke uitleg; Zorg met verblijft, volledig pakket thuis (VPT), modulair pakket thuis (MPT); PGB-uitleg;
 • eigen bijdragen (CAK);
 • Wachtstatussen/overbruggingszorg;
 • PGB in de 4 zorgwetten, overeenkomsten en verschillen.

 

Tijdens het verdiepende gedeelte wordt onder meer gekeken naar:

 • de rol van de SVB en uitleg trekkingsrecht;
 • de begrippen: budgetplan, bewust keuze gesprek, gewaarborgde hulp, rekenmodule;
 • zorgplannen, zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen;
 • (on)mogelijkheden met het PGB;
 • meer zorg nodig: Extra Kosten Thuis (EKT), toeslag, PAB, Meerzorg;
 • actualiteiten: DTV (Deeltijdverblijf), Wachtstatussen, hulpmiddelen, GGZ-Wonen in de Wlz, GZS
bricksPageLayout: 13007
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 13008
Layout slug: 13-23
Component slug: text

Bekijk de rest van ons aanbod van de Daanschool

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn