Daan school | Training fraude alertheid; effective awareness Pw en Wmo

Daan trainingen

Samen leren is leuker

bricksPageLayout: 13049
Layout slug: 23-13
Component slug: text
 
Training fraude alertheid, effective awareness Pw en Wmo

Bijstandsaanvragen en het toetsen van de rechtmatigheid van uitkeringen vragen om alertheid op fraudesignalen. Net als het toezicht op de juiste besteding van de Wmo-gelden. 

Maar hoe doe je dat? Welke onderzoeksbevoegdheden bestaan er dan en hoe zet je deze zorgvuldig in? Het is belangrijk deze signalen in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en hier op een juiste wijze op te anticiperen.

> Datum: vrijdag 1 april 13.00 – 17.00 uur

Component slug: round-image-with-stripe
bricksPageLayout: 13050
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 13051
Layout slug: 13-23
Component slug: custom-formulier

Interesse?

Meld je aan!

Component slug: text

 

In deze training komt het volgende aan bod:

 

• Rol van preventie binnen het handhavingsproces,
• Juridisch kader,
• Fraudegevoelige elementen in de wetgeving, fraudesignalen en fraudealertheid,
• Herkenning van signalen,
• Inzet van social media (bij preventie),
• Type signalen, wat beweegt de fraudeur (motieven achter fraude),
• Omgaan met signalen,
• Voorbereiding op confrontatie belanghebbende,
• Communicatie met belanghebbende,
• Waarheidsbevinding,
• Bestuursrechtelijke bewijsmiddelen,
• Verslaglegging en communicatie/juridische
• Rapporteren en actuele jurisprudentie.

bricksPageLayout: 13052
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 13053
Layout slug: 13-23
Component slug: text

Bekijk de rest van ons aanbod van de Daanschool

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn