Daan school | Actualiteitendag Jeugdwet

Actualiteitendag Jeugdwet

Binnen het Sociaal Domein

bricksPageLayout: 57538
Layout slug: 23-13
Component slug: text
 
Actualiteitendag Jeugdwet

Tijdens de actualiteitendag besteden we aandacht aan de diverse aspecten van de jeugdhulpplicht en de recente ontwikkelingen op dit gebied o.a. aan de hand van jurisprudentie. Hierbij is de Hervormingsagenda Jeugd een belangrijk onderwerp, omdat de uitwerking ervan gevolgen heeft voor de omvang van de jeugdhulpplicht. 

> Datum: Vrijdag 22 november 2024 09.30 - 16.30

> Locatie: Koningin Wilhelminalaan 15, Amersfoort

Component slug: round-image-with-stripe
bricksPageLayout: 57539
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 57540
Layout slug: 13-23
Component slug: custom-formulier

Interesse?

Meld je aan

Component slug: text

Programma:

  • Wie kan jeugdhulp krijgen en hoe werkt het woonplaatsbeginsel?
  • Wat is eigen kracht en hoe beoordeel je dat?
  • Wat is (passende) jeugdhulp en welk vormen van jeugdhulp zijn er?
  • Hoe werkt de toegang tot jeugdhulp en wat is het stappenplan van de Centrale Raad?
  • Jeugdhulp is een resultaatsverplichting, wat betekent dat?
  • Welke financieringsvormen zijn er en hoe werkt een persoonsgebonden budget?
  • Welke internationale verdragen spelen een rol bij de invulling van jeugdhulpplicht?
  • Welke rechtsbescherming geldt er en hoe zit dat met beschikkingen?

SKJ: 6.50 punten

bricksPageLayout: 57541
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 57542
Layout slug: 13-23
Component slug: text

Bekijk de rest van ons aanbod van de Daanschool

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn