Daan school | Basiscursus Jeugdwet

Basiscursus Jeugdwet - Online

SKJ geaccrediteerd

bricksPageLayout: 23996
Layout slug: 23-13
Component slug: text
 
Basiscursus Jeugdwet 

SKJ geaccrediteerd - Sinds de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. 

Maar wat houdt deze Jeugdwet nu precies in? Wie komt er in aanmerking voor jeugdhulp en onder welke voorwaarden? Tijdens deze cursusdag leer je de belangrijkste begrippen uit de Jeugdwet kennen en weet je wie in aanmerking komt voor jeugdhulp. 

 • Vrijdag 31 Maart:          9.30 uur – 17.00 uur;
 • Donderdag 13 Juli:       9.30 uur – 17.00 uur;
 • Vrijdag 29 September: 9.30 uur – 17.00 uur.

> Locatie: Online

Component slug: round-image-with-stripe
bricksPageLayout: 23997
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 23998
Layout slug: 13-23
Component slug: custom-formulier

Interesse?

Meld je aan

Component slug: text

Programma

Tijdens de dag komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod:

 • De verhouding Jeugdwet en Awb
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Belanghebbenden
 • Rechtsbescherming
 • Het herkennen van een aanvraag
 • De onderzoeksverplichting van het college
 • Vormt het ondertekend gespreksverslag de basis voor een beschikking? Wat betekent dit voor de inrichting en setting van het gesprek en welke eisen moeten worden gesteld aan de kwaliteit en inrichting van het gespreksverslag?
 • Het kunnen hanteren van beslistermijnen, het begin en het einde, de verlenging en de opschorting daarvan
 • Het voorbereiden van de beschikking
 • De inrichting van de beschikking, waarbij de door de verordening en de Awb voorgeschreven elementen adequaat worden weergegeven
 • De rol van de adviseur
 • De bevoegdheidsvraag: mandaat of niet
 • Hoofdlijnen van de jurisprudentie Jeugdwet

 

bricksPageLayout: 23999
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 24000
Layout slug: 13-23
Component slug: text

Bekijk de rest van ons aanbod van de Daanschool

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn