zomercampus010_daan.jpg | Daan x Zomercampus

Daan x Zomercampus010

De Zomercampus010 biedt een programma van tien dagdelen, verspreid over verschillende locaties in de stad. Van sport en theater tot het onderzoeken van ontwikkelingen in de stad, zoals circulaire economie, gezondheid en inrichting van de stad. En wat te denken van het opzetten van een heus persbureau?

Kwaliteit staat voorop

Iedere groep krijgt een student-mentor. Professionals geven les en zijn verantwoordelijk voor de inhoud, want kwaliteit staat voorop bij Zomercampus010. Het idee is dat kinderen meer vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen en zich bijspijkeren in bepaalde vakken (voortgezet onderwijs) maar ze verbreden ook hun horizon.

In samenwerking met de Gemeente Rotterdam verzorgen wij de zomercampus010 voor Rotterdamse kinderen. Tijdens de zomervakantie krijgen ongeveer 6.000 basis- en middelbare scholieren bijles gericht op de vakken spelling, begrijpend lezen en rekenen. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat de leerlingen met volle moed het nieuwe schooljaar in gaan. Naast het onderwijs dat centraal staat, wordt er ook aandacht gegeven aan sport, spel en cultuur.

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn

Favorieten vacatures