Daan school | Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

Sociaal domein

bricksPageLayout: 54539
Layout slug: 23-13
Component slug: text
 
Training Beroepscode, richtlijnen en tuchrecht

Als SKJ geregistreerde jeugdzorgwerker heb je te maken met de beroepscode en het beroepsregister in het kader van de professionalisering Jeugdzorg.

In deze training staan beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht centraal en wordt geoefend met het herkennen en analyseren van morele dilemma’s in het werk. Samen met andere deelnemers reflecteer je op het eigen aandeel in situaties waar er sprake is van schurende waarden en er niet een eenduidige keuze voor uw handelen te maken is. Dit helpt je voor toekomstig handelen. Je leert positie in te nemen, te plannen en organiseren en vergroot uw vakmanschap. De training bestaat uit 2 dagdelen.

Agenda:

  • Dag 1 Dinsdag 4 juni 2024    13.00 – 16.30 uur 
  • Dag 2 Dinsdag 18 juni 2024   13.00 – 16.30 uur 

> Locatie: Koningin Wilhelminalaan 15, Amersfoort

Component slug: round-image-with-stripe
bricksPageLayout: 54540
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 54541
Layout slug: 13-23
Component slug: custom-formulier

Interesse?

Meld je aan

Component slug: text

Programma


Na de training Beroepscode, Richtlijnen en Tuchtrecht:  

  • Beschik je over kennis over de beroepsethiek, de beroepscode voor de jeugdzorgwerker, de richtlijnen en de werking van tuchtrecht  
  • Kan je deze kennis toepassen op lastige dilemma’s in de praktijk en kan je keuzes hierin verantwoorden  
  • Heb je voldoende kennis verworven en overzicht op de bedoelingen en consequenties van de professionalisering van de Jeugdzorg  
  • Bent je in staat deze bedoelingen te herkennen, in eigen woorden weer te geven en te koppelen aan voorbeelden uit de eigen praktijk
  • Heb je kennis, vaardigheden en ervaring opgedaan over/met morele oordeelsvorming (inclusief weging artikelen uit de Beroepscode) aan de hand van het stappenplan
  • Ken je en ben je bewust van verschillende morele vraagstukken.

Agenda:

  • Dag 1 Dinsdag 4 juni 2024    13.00 – 16.30 uur 
  • Dag 2 Dinsdag 18 juni 2024   13.00 – 16.30 uur 

> Locatie: Koningin Wilhelminalaan 15, Amersfoort

 

bricksPageLayout: 54542
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 54543
Layout slug: 13-23
Component slug: text

Bekijk de rest van ons aanbod van de Daanschool

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn