Daan school | Training Communiceren met een psychische stoornis

Training Communiceren met een psychische stoornis

Sociaal domein

bricksPageLayout: 54008
Layout slug: 23-13
Component slug: text
 
Training Communiceren met een psychische stoornis

Binnen het sociaal domein krijgen we steeds meer te maken met klanten met (symptomen van) psychische problematiek. En hoe kan je als professional hier nou het beste mee omgaan.

 In deze training wordt niet per definitie uitgegaan wordt van een bestaande diagnose maar wordt er juist gekeken naar het gedrag van de klant in de praktijk. Hierbij worden er handvatten gegeven om gericht en op maat te leren omgaan met de verschillende problematieken van klanten.

Agenda:

  • Vrijdag 15 november 2024    09.30 – 16.30 uur 

> Locatie: Koningin Wilhelminalaan 15, Amersfoort

Component slug: round-image-with-stripe
bricksPageLayout: 54009
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 54010
Layout slug: 13-23
Component slug: custom-formulier

Interesse?

Meld je aan

Component slug: text

Programma

Aan de hand van heldere voorbeelden gaan we aan de slag om de problematiek te signaleren. Daarbij leer je de gesprekstechnieken in te zetten per problematiek. Je leert te kijken naar de mogelijkheden van de problematiek en zich tegelijkertijd bewust te blijven van de uitdagingen per stoornis.

Neem je deel aan deze training? Dan kan je van tevoren aangeven welke stoornis/verstoord gedrag je aan bod willen laten komen.

Binnen deze training wordt het volgende behandeld:

  • Het signaleren van de gedragskenmerken bij de verschillende problematieken
  • In gesprek kunnen anticiperen op deze gedragskenmerken.
  • De situatie zo veilig mogelijk houden voor de professional & de klant.
  • Bewustwording: “Wat kan ik, -binnen de kaders van de wetgeving - wél met deze klanten?”

 

bricksPageLayout: 54011
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 54012
Layout slug: 13-23
Component slug: text

Bekijk de rest van ons aanbod van de Daanschool

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn