Daan school | Training Cultuursensitief werken

Training Cultuursensitief werken

Sociaal domein

bricksPageLayout: 50534
Layout slug: 23-13
Component slug: text
 
Training Cultureelsensitief werken

We leven in een multiculturele samenleving. Hierdoor kan jij binnen het werk steeds vaker geconfronteerd met lastige situaties die ontstaan vanuit verschillende culturele achtergronden. Door inzicht in andere culturen ben je in staat effectiever met deze situaties om te gaan. Een gespreksdoel is makkelijker te bereiken als je weet wat de culturele achtergrond is en hoe je hierin kan sturen. Door kennis van de andere cultuur kan je beter communiceren met klanten; Je boodschap komt beter over en de kans op een effectief traject wordt groter.

Agenda:

  •  Vrijdag 20 september 2024    09.30 – 16.30 uur 

> Locatie: Koningin Wilhelminalaan 15, Amersfoort

Component slug: round-image-with-stripe
bricksPageLayout: 50535
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 50536
Layout slug: 13-23
Component slug: custom-formulier

Interesse?

Meld je aan

Component slug: text

Programma

•  Hoe kan ik als professional de verschillen in cultuur overbruggen?
•  Hoe kan ik me staande houden ten opzichte van straatcultuur bij jongeren?
•  Wat maakt dat het voor ons lastiger is in te schatten wat er in het hoofd omgaat van verschillende klanten met een andere cultuur?
•  Waarom wordt er zoveel waarde aan eer gegeven?
•  Wat maakt dat niet-westerse klanten lastiger te activeren lijken?
•  Diversiteit binnen de Nederlandse samenleving
•  Verschillen tussen en binnen migrantengroeperingen en aanpassingsprocessen (1e, 2e en 3e generatie)
•  Cultuur en cultuurkenmerken
•  Verschillen in gedrag en omgangsvormen
•  Herkennen van verschillende communicatiestijlen
•  ‘Wat is een conflict?’ in diverse culturen?


Communicatiestijlen vanuit intercultureel perspectief:
•    Welke thema’s liggen gevoelig, waar liggen valkuilen?
•    Welke vragen kan ik stellen, welke juist niet?
•    Eer, eerlijkheid
•    Slecht nieuws, ontkennen en liegen
•    Zaken direct en indirect aan de orde stellen


•  Het afstemmen van de communicatie om deze zo effectief mogelijk te laten verlopen
•  Nadere analyse van veelvoorkomende praktijksituaties
•  Typisch Nederlandse communicatie
•  Tips en handvaten
 

 

bricksPageLayout: 50537
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 50538
Layout slug: 13-23
Component slug: text

Bekijk de rest van ons aanbod van de Daanschool

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn