Middel 1 Middel 1
Daan school | Training Maatwerk en Integraliteit

Training Maatwerk en Integraliteit

Binnen het Sociaal Domein

bricksPageLayout: 23749
Layout slug: 23-13
Component slug: text
 
Training Maatwerk en Integraliteit

Het werk van klantmanagers in het sociaal domein is complexer geworden. De Participatiewet, de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening vormen het uitgangspunt voor de besluiten in het sociaal domein.

 • Bieden die wetten voldoende ruimte om de inwoner te helpen?
 • Welke mogelijkheden bieden deze wetten voor maatwerk en individualisering? Alleen via een dringende redenen-toets òf is er meer mogelijk? Hoe doe je dat dan, waar let je op?

> Vrijdag 12 Mei - 09.30 - 16.30 uur

> Locatie: Koningin Wilhelminalaan 15, Amersfoort

Component slug: round-image-with-stripe
bricksPageLayout: 23750
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 23751
Layout slug: 13-23
Component slug: custom-formulier

Interesse?

Meld je aan

Component slug: text

Programma

Een gewenste aanpak schuurt soms met wet- en regelgeving. Toch is er behoefte om concrete klantproblemen meer integraal te benaderen, zowel vanuit het oogpunt van de Participatiewet, de Wmo 2015 als vanuit de Jeugdwet. Daarnaast houdt integraliteit ook in dat er naast een wettelijke toets op grond van de PW, Wmo 2015 en Jw, ruimte is voor inzichten vanuit maatschappelijke dienstverlening en zorg.

 • Zijn er mogelijkheden voor maatwerk en integraliteit en op welke punten in de PW, Wmo 2015 en/of Jw ligt dat dan voor de hand?

Aan de orde komt in ieder geval:

 • Op zoek naar de menselijke maat in het recht; spanningsveld tussen dwingend recht enerzijds en maatwerkbepalingen anderzijds;
 • Probleemstelling: waarom is maatwerk en integraliteit actueel?
 • Het tekort aan probleemoplossend vermogen van het recht, daarom noodzaak tot déjuridisering òf noodzaak tot meer maatwerk, desnoods op buitenwettelijke basis, òf is er een derde weg? Hoe ziet maatwerk in het recht er dan uit in een concrete casus?
 • De omgekeerde toets als oplossingsrichting?
 • Òf zijn er soms ook alternatieven?
 • Zichtbare en verborgen mogelijkheden tot individualisering binnen de PW, ook bij dwingend-rechtelijke bevoegdheden van het college, zoals bij intrekking, terugvordering en maatregeloplegging;
 • Welke wettelijke elementen in het wettelijk kader van de PW lenen zich voor individualisering en welke doelstellingen en voorzieningen van de Wmo 2015 en Jw kunnen hierbij ondersteunend werken?
 • Waar liggen de mogelijkheden tot maatwerk en integrale sociaal domein-toetsing bij:
 1. de gezamenlijke huishouding;
 2. het recht op bijstand bij samenwoning met een niet-rechthebbende partner;
 3. de bijstandsgerechtigde alleenstaande ouder met afwezige toeslagpartner zonder kindgebonden budget;
 4. de kostendelersnorm en mantelzorg;
 5. maatregelbesluiten => naast dringende redenen nog andere mogelijkheden?
 6. maatwerk bij herziening, intrekking, terug- en invordering van bijstand => naast dringende redenen nog andere mogelijkheden?
 7. de strafrechtelijke benadering van boetebesluiten PW en maatwerk;
 8. schuldhulpverlening in PW-fraudezaken;
 9. bijzondere bijstand en Alo-kop c.q. Zorgverzekeringswet;
 • De beoordeling van (mantel)zorg door een PW-belanghebbende en de (on)mogelijkheden tot doorwerking hiervan in PW-fraudebesluiten i.v.m. woonsituatie en maatregelbesluiten;
 • Welke wettelijke elementen binnen welk PW-besluit lenen zich NIET voor individualisering?

 

bricksPageLayout: 23752
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 23753
Layout slug: 13-23
Component slug: text

Bekijk de rest van ons aanbod van de Daanschool

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn