Daan school | Training omgaan met emotie en agressie

Training omgaan met emotie en agressie

Binnen het Sociaal Domein

bricksPageLayout: 49036
Layout slug: 23-13
Component slug: text
 
Training omgaan met emotie en agressie

Iedere professional heeft weleens te maken met lastig gedrag in de praktijk.

Het doel is om de situatie te de-escaleren, maar hoe doe je dat? Hoe doorbreek je het ge-ja-maar en discussies? Hoe breng je emotie omlaag? Hoe stop je grensoverschrijdend of agressief gedrag? Wat is het verschil tussen boosheid en agressie? Hoe zorg je ervoor dat je niet achteraf bedenkt wat handig was geweest om te doen, maar tijdens de situatie?

Tijdens deze training krijg je antwoord op bovenstaande vragen en meer. De training geeft inzicht en praktische handvatten om met lastige situaties om te gaan.

> Datum: Woensdag 22 mei 2024 09.30 - 16.30

> Locatie: Koningin Wilhelminalaan 15, Amersfoort

Component slug: round-image-with-stripe
bricksPageLayout: 49037
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 49038
Layout slug: 13-23
Component slug: custom-formulier

Interesse?

Meld je aan

Component slug: text

Programma:

  • Eigen spanning: Wat gebeurt er in mijn lijf wanneer het spannend wordt? Wat is de verklaring van stress? De biologie erachter? Waarom bedenk ik vaak achteraf wat handiger was geweest om te doen? Hoe blijf ik rustig genoeg om overzicht in het moment te houden?
  • Kennis van lastig gedrag: Welke vormen van lastig gedrag zijn er? Wat is emotie? Wat is agressie? Wat is het verschil tussen boosheid en agressie? Hoe zit het met mensen die onder de invloed zijn? Wat als het gedrag wordt aangestuurd vanuit een ziektebeeld? Hoe beter je situaties leert inschatten, hoe effectiever je kunt handelen.
  • Vaardigheden: Hoe doorbreek ik discussies? Hoe breng ik emotie terug, zodat er weer een gesprek mogelijk is? Hoe stop ik grensoverschrijdend of agressief gedrag, met behoud van relatie? Hoe geef ik professioneel grenzen aan? Wat als het niet werkt? Wat moet ik doen als het gevaarlijk of gewelddadig wordt?
  • Veilig op huisbezoek: Hoe kan ik het risico van een huisbezoek vooraf beter inschatten? Wat zijn risicosignalen aan de deur? Welke concrete tips kan ik tijdens een huisbezoek gebruiken?
  • Organisatie, team en preventie: Hoe kunnen we lastig gedrag het beste voorkomen? Hoe kunnen we meer een eenheid zijn en eenduidig omgaan met lastig gedrag? Waar hebben we persoonlijke ruimte en waar kunnen we het beste één lijn trekken? Hoe zit het met persoonlijke en professionele grenzen?

 

bricksPageLayout: 49039
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 49040
Layout slug: 13-23
Component slug: text

Bekijk de rest van ons aanbod van de Daanschool

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn