Daan school | Training oplossingsgericht coachen

Training oplossingsgericht coachen

SKJ geaccrediteerd

bricksPageLayout: 42929
Layout slug: 23-13
Component slug: text
 
Training oplossingsgericht coachen

SKJ geaccrediteerd - Een ander perspectief

Je wilt je klant ‘in zijn kracht zetten’ en de regie laten waar die hoort. Je wilt je klant in beweging krijgen, én niet langer ondersteunen dan nodig is. Dat klinkt allemaal mooi … alleen hoe geef dat -concreet- in je alledaagse werk handen en voeten? Met oplossingsgericht werken krijg je praktisch toepasbare tools aangereikt om hier vorm en inhoud aan te geven. Door anders te kijken: door je te richten op wat mogelijk is in plaats van op problemen. En door hierbij je klant juist dié vragen te stellen die hoop, geloof en vertrouwen aanwakkeren. Wil jij daadwerkelijk -effectiever- activerend en motiverend leren begeleiden?

  • Donderdag 20 September: 9.30 uur – 17.00 uur;
  • Donderdag 4 Oktober:  9.30 uur – 17.00 uur.

> Locatie: Dunantstraat 4, te Rotterdam

Component slug: round-image-with-stripe
bricksPageLayout: 42930
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 42931
Layout slug: 13-23
Component slug: custom-formulier

Interesse?

Meld je aan

Component slug: text

Wat komt aan bod tijdens de training?

Je maakt kennis met de principes en uitgangspunten van het oplossingsgerichte werken. Je oefent op een praktische wijze met specifieke gesprekstechnieken.

 

Onderwerpen die o.a. worden behandeld zijn:

  • De kern van oplossingsgericht werken: een aantal kenmerken en uitgangspunten
  • Hoe focus ik op mogelijkheden in plaats van op problemen?
  • De 3 gouden ingrediënten: de Co-creatie Relatie, de Stip aan de Horizon en de Roze Microscoop
  • Behulpzame vragen en technieken zoals: doelformuleringsvragen, schaalvragen, uitzonderingsvragen, complimenten, competentie- en copingvragen
  • Wat doe ik als er geen (hulp)vraag is?
  • Hoe help ik de ander om zichzelf verder te helpen?
  • Drie soorten klanten: bezoeker, klager en klant
bricksPageLayout: 42932
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 42933
Layout slug: 13-23
Component slug: text

Bekijk de rest van ons aanbod van de Daanschool

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn