Middel 1 Middel 1
Daan school | Training Privacy in het sociaal domein

Training Privacy

In het Sociaal Domein

bricksPageLayout: 23774
Layout slug: 23-13
Component slug: text
 
Training Privacy in het sociaal domein

Sinds de invoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet werk je als  professional met steeds meer gegevens van inwoners. 

Alle reden om zorgvuldig om te gaan met deze gegevens. Toch is in de afgelopen periode voldoende gebleken dat de wetgeving in het sociaal domein te weinig ruimte biedt om op een goede manier integraal te werken. Krijgen we met de beoogde invoering van de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) meer ruimte om inwoners integraal te helpen?

> Datum: Vrijdag 22 September 09.30 - 16.30

> Locatie: Koningin Wilhelminalaan 15, Amersfoort

Component slug: round-image-with-stripe
bricksPageLayout: 23775
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 23776
Layout slug: 13-23
Component slug: custom-formulier

Interesse?

Meld je aan

Component slug: text

Extra informatie

Tijdens deze training leer je om je weg te vinden binnen de AVG in het sociaal domein, waarbij de nieuwe mogelijkheden van de Wams worden meegenomen. Komt er een betere balans in het spanningsveld bij privacy situaties tussen de wenselijkheid, noodzaak en mogelijkheden bij het delen van gegevens in het sociaal domein?

 

bricksPageLayout: 23777
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 23778
Layout slug: 13-23
Component slug: text

Bekijk de rest van ons aanbod van de Daanschool

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn