Daan school | Training Signs of Safety

Training Signs of Safety

SKJ geaccrediteerd

bricksPageLayout: 50394
Layout slug: 23-13
Component slug: text
 
Training Signs of Safety

De training Signs of Safety (SKJ geaccrediteerd) - Samenwerken wij aan veiligheid - leert hoe je procesmatig aan het werk gaat om samen met het gezin, de minderjarige en het betrokken netwerk een veiligheidsplan te maken. 

Signs of Safety is gericht om een constructieve samenwerkingsrelatie met de cliënt te ontwikkelen waarin de veiligheid van de kinderen centraal staat. De belangrijkste basis van Signs of Safety ligt in de oplossingsgerichte benadering. Daarnaast worden er elementen van het contextuele werken, systeemtheorie en de narratieve therapie gebruikt. Het is een benadering die vooral “practicebased” ontwikkeld is en nog steeds verder ontwikkeld wordt. De training is onderverdeeld in 3 dagen:

 • Maandag 8 April 2024:         9.30 uur – 17.00 uur;
 • Woensdag 24 April 2024:       9.30 uur – 17.00 uur;
 • Maandag 29 April 2024:       9.30 uur – 17.00 uur.

> Locatie: Koningin Wilhelminalaan 15, Amersfoort

Component slug: round-image-with-stripe
bricksPageLayout: 50395
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 50396
Layout slug: 13-23
Component slug: custom-formulier

Interesse?

Meld je aan

Component slug: text

Programma


Dag 1: Partnerschap aangaan met de cliënt en zijn (in)formeel netwerk Onderzoeksfase

 • Praktische uitgangspunten Signs of Safety en Signs of Success
 • Framework, uitvragen zorgen en krachten
 • Veiligheid
 • Systeemgericht werken, hoe krijg je een betrokken netwerk
 • Zes Praktijk elementen van Signs of Safety
 • Partnerschap ontwikkelen en aangaan
 • De conferentie

 

Dag 2: Analyseren - Praten met kinderen

 • Vervolg Framework, o Harm Matrix o statements formuleren + veiligheidsdoelen
 • Drie Huizen, hoe ga je vanuit Signs of Safety in gesprek met kinderen als het gaat om het bespreken van zorgen en krachten en hoe dat om te zetten naar het veiligheidsplan
 • Words and pictures
 • Uitleg aan kinderen wat er is gebeurd waardoor hulpverlening betrokken is
 • Uitleg aan kinderen van het veiligheidsplan

 

Dag 3: Veiligheidsplan

 • Stappen voor het maken van een veiligheidsplan
 • Vijf punten voor een effectief veiligheidsplan
 • Traject uitwerking waardoor zowel de werker als het gezin weet wat de tijdlijn is en wat ervan ieder verwacht wordt

 

bricksPageLayout: 50397
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 50398
Layout slug: 13-23
Component slug: text

Bekijk de rest van ons aanbod van de Daanschool

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn