Middel 1 Middel 1
Daan school | Workshop Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld - Online

Workshop Meldcode - Online

Kindermishandeling & Huiselijk geweld

bricksPageLayout: 42810
Layout slug: 23-13
Component slug: text
 
Workshop Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld - Online

Herken jij alle signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling?

Wellicht is het antwoord hierop ja, maar hoe kun je als professional nu het beste actie ondernemen? Met deze workshop leer je signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld herkennen. Daarnaast worden de stappen van een melding doorlopen.

> Datum: Maandag 20 November 14.00 - 16.00 uur

> Locatie: Online

Component slug: round-image-with-stripe
bricksPageLayout: 42811
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 42812
Layout slug: 13-23
Component slug: custom-formulier

Interesse?

Meld je aan

Component slug: text

Onderwerpen die aan bod komen in de workshop zijn o.a.:

  • Wat is kindermishandeling/huiselijk geweld?
  • Hoe kun je signalen herkennen?
  • Wat zijn de gevolgen?
  • Wat zijn jouw eigen normen en waarden?
  • Wat zijn risicofactoren?
  • Hoe verlopen de stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling?
  • Wat kun je doen vanuit uw functie wanneer je vermoedens hebt van kindermishandeling?
  • Wat is de functie van SAVE Jeugdbescherming en Veilig Thuis?
  • Met welke lokale instellingen kun je overleggen of samenwerken als het gaat om de veiligheid van het kind?

 

bricksPageLayout: 42813
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 42814
Layout slug: 13-23
Component slug: text

Bekijk de rest van ons aanbod van de Daanschool

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn