1686731565-10.jpg | Functieprofiel Juridisch Medewerker

Juridisch Medewerker

De leukste functie voor jou?

bricksPageLayout: 53912
Layout slug: 23-13
Component slug: text

Wat doet een juridisch medewerker?

Een juridisch medewerker ondersteunt advocaten, rechters of andere juridische professionals bij hun werkzaamheden. De taken van een juridisch medewerker kunnen variëren afhankelijk van de werkplek en de specifieke functie. Hieronder volgen enkele voorbeelden van taken die een juridisch medewerker kan uitvoeren:

 • Voorbereiden van juridische documenten zoals contracten, pleitnota's en processtukken
 • Correspondentie opstellen en beantwoorden namens de advocaat of het advocatenkantoor
 • Dossiers bijhouden en informatie opzoeken
 • Assisteren bij het voorbereiden van rechtszaken
 • Het controleren van juridische documenten op juistheid en volledigheid
 • Het bijwonen van zittingen om aantekeningen te maken en verslagen op te stellen
 • Communiceren met cliënten en andere partijen in juridische procedures
 • Het verschaffen van informatie over juridische procedures aan cliënten

De exacte taken van een juridisch medewerker verschillen per bedrijf, organisatie of overheidsinstelling en zijn ook afhankelijk van de specifieke functie die wordt uitgevoerd.

Component slug: round-image-with-stripe
bricksPageLayout: 53913
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 53914
Layout slug: 13-23
Component slug: text

Lees meer over het functieprofiel van een juridisch medewerker

Component slug: text
bricksPageLayout: 53915
Layout slug: 5050
Component slug: text

Werkgebied

Waar werk je als juridisch medewerker?

Een juridisch medewerker kan op verschillende plaatsen werken, zoals bij een advocatenkantoor, rechtsbijstandverlener, gerechtshof, rechtbank, deurwaarderskantoor, de overheid (bijvoorbeeld ministerie van Justitie), verzekeringsmaatschappijen of bedrijven met een eigen juridische afdeling. Ook een notariskantoor kan een werkplek zijn voor een juridisch medewerker. De taken van een juridisch medewerker kunnen variëren afhankelijk van de werkplek en de specifieke functie die wordt uitgevoerd. Over het algemeen wordt er van een juridisch medewerker verwacht dat hij of zij kennis heeft van de relevante wet- en regelgeving en juridische procedures en dat hij of zij in staat is om nauwkeurig te werken en informatie op te zoeken.

Component slug: text

Opleiding

Hoe wordt je een juridisch medewerker?

Om een juridisch medewerker te worden, zijn er verschillende opleidingsroutes mogelijk. Over het algemeen heeft een juridisch medewerker een opleiding op mbo- of hbo-niveau gevolgd in een juridische richting, zoals Juridisch Medewerker (mbo-niveau 4), Juridisch Administratief Medewerker (mbo-niveau 3) of Rechten (hbo-niveau).

Het is ook mogelijk om door middel van werkervaring en cursussen opgeleid te worden tot juridisch medewerker. In sommige gevallen kan een relevante vooropleiding, zoals MBO Secretarieel of een andere administratieve opleiding, ook een goede basis vormen voor een carrière als juridisch medewerker.

Daarnaast is het belangrijk voor een juridisch medewerker om altijd op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het rechtssysteem en de wetgeving. Het volgen van bijscholingscursussen en het lezen van vakliteratuur kan hierbij helpen.

bricksPageLayout: 53916
Layout slug: full-width
Component slug: text
bricksPageLayout: 53917
Layout slug: 13-23
Component slug: none
Component slug: text
Specialisaties juridisch medewerker

Een juridisch medewerker kan zich specialiseren in verschillende rechtsgebieden afhankelijk van de werkplek en de functie die wordt uitgevoerd. Hieronder volgen enkele voorbeelden van specialisaties:

 1. Ondernemingsrecht: hierbij richt de juridisch medewerker zich op juridische vraagstukken die samenhangen met bedrijven, zoals het oprichten van een bedrijf, fusies en overnames.
 2. Arbeidsrecht: de juridisch medewerker houdt zich hier bezig met arbeidsgerelateerde kwesties, zoals arbeidscontracten, ontslagprocedures en arbeidsvoorwaarden.
 3. Familierecht: hierbij gaat het om zaken die te maken hebben met familie, zoals echtscheidingen, alimentatie en omgangsregelingen.
 4. Strafrecht: de juridisch medewerker is betrokken bij strafzaken, zoals het voorbereiden van strafdossiers en het bijwonen van zittingen.
 5. Bestuursrecht: de juridisch medewerker houdt zich hier bezig met juridische vraagstukken die samenhangen met de overheid, zoals vergunningen en subsidies.

Er zijn nog vele andere specialisaties mogelijk afhankelijk van de werkplek en de functie die wordt uitgevoerd. Het is dan ook belangrijk voor een juridisch medewerker om zich te blijven ontwikkelen en bijscholingscursussen te volgen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen zijn of haar specialisatie.

bricksPageLayout: 53918
Layout slug: full-width
Component slug: text
bricksPageLayout: 53919
Layout slug: 333333
Component slug: text

Kennis van het rechtssysteem en de wetgeving

Een juridisch medewerker moet een grondige kennis hebben van het rechtssysteem en de geldende wetgeving. Dit omvat niet alleen het begrijpen van de wettelijke kaders waarbinnen hij of zij opereert, maar ook het vermogen om deze kennis toe te passen in de praktijk. Het is essentieel voor het correct interpreteren van juridische vraagstukken en het nemen van gepaste acties binnen de juridische context.

Component slug: text

Analytisch vermogen

Een juridisch medewerker moet beschikken over een sterk analytisch vermogen. Dit stelt hem of haar in staat om complexe juridische informatie te ontleden, relevante details te identificeren en de implicaties ervan te begrijpen. Door deze analytische vaardigheden kan de medewerker effectief juridische argumenten construeren, juridische problemen oplossen en geschillen beheren binnen het juridische domein.

Component slug: text

Nauwkeurigheid en zorgvuldigheid

Nauwkeurigheid en zorgvuldigheid zijn van het grootste belang voor een juridisch medewerker. De aard van het werk vereist een foutloze uitvoering, omdat fouten ernstige gevolgen kunnen hebben. Het vermogen om met aandacht voor detail te werken verzekert dat juridische documenten correct worden opgesteld, procedures nauwkeurig worden gevolgd en dat de belangen van alle betrokken partijen adequaat worden behartigd.

bricksPageLayout: 53920
Layout slug: full-width
Component slug: text
bricksPageLayout: 53921
Layout slug: full-width
Component slug: text
bricksPageLayout: 53922
Layout slug: 23-13
Component slug: text

Wat verdient een juridisch medewerker?

Het salaris van een juridisch medewerker kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals het niveau van de opleiding, werkervaring, specialisatie en de werkgever. Over het algemeen verdient een juridisch medewerker op mbo-niveau tussen de € 1.700,- en € 2.500,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Een juridisch medewerker op hbo-niveau kan doorgaans rekenen op een salaris tussen de € 2.000,- en € 3.500,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband.

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat dit slechts richtlijnen zijn en dat het salaris van een juridisch medewerker kan variëren afhankelijk van de specifieke functie en werkgever. Daarnaast spelen ook zaken als secundaire arbeidsvoorwaarden en eventuele bonussen een rol bij het bepalen van het uiteindelijke inkomen dat een juridisch medewerker ontvangt.

Component slug: none
bricksPageLayout: 53923
Layout slug: full-width
Component slug: text
bricksPageLayout: 53924
Layout slug: full-width
Component slug: text

Bekijk onze vacatures voor een juridisch medewerker

Of je nu gedreven bent om te werken binnen het rechtssysteem vanuit een passie voor gerechtigheid, het bijstaan van cliënten in juridische kwesties, of het werken aan complexe juridische vraagstukken: bij ons vind je de meest uitdagende en diverse vacatures voor juridisch medewerkers! Wil je jouw juridische carrière naar een hoger niveau tillen? Ontdek dan nu al onze vacatures binnen de advocatuur, bedrijfsjuridische dienstverlening, overheidsinstellingen en meer. Bekijk direct al onze juridische vacatures en vind jouw ideale uitdaging!

bricksPageLayout: 53925
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 53926
Layout slug: full-width
Component slug: text
bricksPageLayout: 53927
Layout slug: full-width
Component slug: text
bricksPageLayout: 53928
Layout slug: full-width
Component slug: text
bricksPageLayout: 53929
Layout slug: 23-13
Component slug: open-sollicitatie

Geen geschikte Juridisch Medewerker vacature gevonden?

Doe een open sollicitatie

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn