1643025189-Leuke-banen-uitmuntend-werkgeverschap-daan-werkenbijdaan-5.jpg | Privacyverklaring

Privacyverklaring

Daan zoekt mensen, geen cv’s. Om jou zo goed mogelijk te leren kennen en van dienst te zijn, verzamelt Daan jouw persoonsgegevens. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wanneer verzamelt Daan jouw persoonsgegevens?
Daan verzamelt jouw gegevens vanaf het moment dat jij je via onze website inschrijft/solliciteert, via een vacaturesite solliciteert, via een van onze vestigingen of op een andere manier benaderd wordt. Voordat wij jouw gegevens bewaren en verwerken, zullen wij eerst toestemming vragen. Zo wordt tijdens het invullen van het online sollicitatieformulier nadrukkelijk om jouw toestemming gevraagd door middel van een verplicht veld.

Waarom verzamelt Daan persoonsgegevens?
Daan heeft jouw persoonsgegevens nodig om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Op deze manier kunnen wij samen met jou op zoek gaan naar wat jij leuk vindt, zodat jij jouw dromen kan najagen. Wanneer dit is gelukt, valt onze dienstverlening onder uitmuntend werkgeverschap! Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van (opleidings-) overeenkomsten met betrekking tot juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult of op een andere manier contact hebt met Daan, zullen wij zo snel mogelijk jouw vragen beantwoorden. Daan zal de gegevens die jij hem toestuurt bewaren zolang als nodig is om jou te helpen.

Welke gegevens verzamelt Daan?
Als wij jouw inschrijving ontvangen, worden de volgende gegevens opgeslagen:
1. Voor- en achternaam
2. E-mailadres
3. Curriculum vitae en telefoonnummer zijn optioneel

We zullen contact met je opnemen om te bespreken wat jij zoekt in een baan. Om jou zo goed mogelijk verder te helpen, vragen wij de volgende persoonsgegevens op:
1.Gegevens over beschikbaarheid en verlof
2. Curriculum vitae en motivatiebrief indien deze nog niet zijn aangeleverd

Wanneer je met Daan een overeenkomst aangaat, vragen we de volgende gegevens op:
1. NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
2. Nationaliteit, burgerservicenummer, identiteitsbewijs met foto
3. In het geval van zzp’ers: het KvK-uittreksel en btw-nummer
4. In het geval van zzp’ers: het formulier ‘Verklaring Identiteit’ (soort identiteitsbewijs, documentnummer, voornamen, achternaam, geboortedatum, nationaliteit, geboorteplaats, geslacht, datum van afgifte en de geldigheidsdatum).
5. Betaalgegevens
6. VOG
7. Gegevens die gerelateerd zijn aan de verzuim- en salarisadministratie
8. Diploma’s, certificaten en werkervaring

Hoe lang bewaart Daan jouw persoonsgegevens?
Jouw sollicitatiegegevens worden tot 1 jaar na de inschrijfdatum bewaard. Wanneer je bij ons een overeenkomst sluit, worden jouw persoonsgegevens tot 2 jaar na de einddatum van het laatste contract bewaard.

De bewaartermijn die Daan hanteert is afhankelijk van de wet- en regelgeving inzake het bewaren van persoonsgegevens. Een voorbeeld hiervan is de fiscale bewaarplicht van de Belastingdienst. De gegevens met betrekking tot de loonadministratie moet Daan tot 7 jaar bewaren. Meer informatie over wettelijke bewaartermijnen is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden
Daan verstrekt jouw persoonsgegevens alleen wanneer dit nodig is om jouw droombaan te vinden en te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Jouw gegevens gaan, indien noodzakelijk, naar een aantal derden, zoals gegevensverwerkers, opdrachtgevers, en autoriteiten. Daarnaast deelt Daan ook jouw NAW-gegevens met een beperkt aantal zakenrelaties zodat Daan bijvoorbeeld zijn mooie fiets bij jou mag afleveren.

Recht op inzage, correctie en bezwaar
Om inzicht te krijgen in de persoonsgegevens die Daan verwerkt, heb jij een aantal rechten. Zo kan jij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens in te zien. Mocht blijken dat sommige gegevens niet (meer) correct zijn, dan kan je dit aan Daan doorgeven. Wij zullen meteen jouw gegevens aanpassen.

Als jij niet meer wilt dat Daan jouw gegevens gebruikt, kun je dit schriftelijk melden bij Daan via vraaghet@daan.eu. Wij zullen dan jouw gegevens wissen en dit schriftelijk bevestigen. Dit betekent wel dat Daan je niet meer op de beste manier kan helpen met het vinden van de leukste baan.

Nieuwsbrief
Daan houdt jou het liefst zo goed mogelijk up-to-date door middel van het aanbieden van een nieuwsbrief. Hiermee willen wij geïnteresseerden informeren op het gebied van het vinden van de leukste banen of zaken die hier uiteraard mee te maken hebben. Jouw emailadres wordt alleen met toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Vragen?
Neem contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van Daan via privacy@daan.eu of ga naar onze contactpagina. Wij staan hier klaar voor al jouw vragen. Ook verwijst Daan jou voor meer informatie over de privacywet graag door naar de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 27 maart 2019. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn