Daan school | Training Klassenmanagement

Training Klassenmanagement

Samen leren is leuker

bricksPageLayout: 42675
Layout slug: 23-13
Component slug: text
 
Training Klassenmanagement

Wil je graag met vertrouwen voor de klas staan?

Wil je graag een positiever klimaat creëren door meer duidelijkheid in de klas? Klassenmanagement is de manier waarop je als docent je onderwijs organiseert. Het omvat alle maatregelen die je kunt nemen om een ideaal leer- en werkklimaat te creëren. Je krijgt praktische tips en concrete handvatten voor sterk klassenmanagement, een effectieve lesopbouw en het motiveren van jouw leerlingen.

Component slug: round-image-with-stripe
bricksPageLayout: 42676
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 42677
Layout slug: 13-23
Component slug: custom-formulier

Interesse?

Meld je aan!

Component slug: text

 

Een training voor jou?

 

Voor wie

De training is bestemd voor docenten die willen zorgen dat de klasinrichting, lesinhoud, methoden, regels, de manier van werken, de instructie en de relaties op orde zijn.

Inhoud

De klassendynamiek is vaak onstuimig en vergt goed pedagogisch en didactisch handelen van een leraar. Tijdens deze tweedaagse training worden praktijkervaringen gedeeld en casuïstiek behandeld, waardoor jij de opgedane kennis direct kunt toepassen in de praktijk. Daarnaast wordt deze training -  als kers op de taart -  aangevuld met individuele coaching zodat jij op maat volledige ondersteuning van ons krijgt.  

De resultaten

  • Je bent toegerust met verschillende tools in de basis van het lesgeven
  • Je staat met vertrouwen voor de klas
  • Je weet orde te houden in de klas
  • Je hebt tools voor een sterk klassenmanagement

Wat haal je (nog meer) uit de training?

  • Je maakt kennis met verschillende klassenmanagementstrategieën;
  • Je krijgt meer inzicht in verschillende manieren van handhaving;
  • Je leert signalen van een groep herkennen en kunt hierop inspelen.

Wanneer?

  • 3 Januari 2024 13:00 - 16:00 in Amersfoort
  • 22 Februari 2024 13:00 - 16:00 in Rotterdam
bricksPageLayout: 42678
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 42679
Layout slug: 13-23
Component slug: text

Bekijk de rest van ons aanbod van de Daanschool

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn