Daan school | Actualiteitendag Wmo

Daan trainingen

Samen leren is leuker

bricksPageLayout: 54017
Layout slug: 23-13
Component slug: text
 
Actualiteitendag Wmo (gericht op de uitvoerings) praktijk

Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 hebben gemeenten de taakopdracht gekregen om de zelfredzaamheid en de participatie te verbeteren en zijn zij verantwoordelijk voor beschermd wonen en opvang. 

Met de actualiteitencursus Wmo 2015 bent je in 1 dag op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen binnen de Wmo 2015. We brengen je op de hoogte van de meest recente jurisprudentie en actuele ontwikkelingen. Daarvoor hebben we een programma gemaakt met een aantal onderwerpen dat van belang is voor de uitvoering van de Wmo 2015.

> Datum: 31 mei 2024 om 9.30 – 16.30 uur
> Locatie: (Daan Amersfoort) Koningin Wilhelminalaan 15, 3818 HN, Amersfoort

Component slug: round-image-with-stripe
bricksPageLayout: 54018
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 54019
Layout slug: 13-23
Component slug: custom-formulier

Interesse?

Meld je aan!

Component slug: text

 

Inhoud:

 

Rode draad zijn de meest recente ontwikkelingen in de Wmo 2015 voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

 • Reikwijdte Wmo 2015
  • Zelfredzaamheid en participatie
  • Voorzieningen met een (deels) therapeutisch doel
  • Assistentiehonden
 • Ontwikkelingen rondom voorzieningen:
  • Hulpmiddelen
  • Begeleiding: ontwikkeling normenkader
  • Beschermd wonen: invoering woonplaatsbeginsel
 • Toegang tot maatwerkvoorzieningen
  • Het onderzoek met het stappenplan van de Centrale Raad van Beroep
  • De verplichtingen van de cliënt: inlichten en medewerken
  • Afbakening met andere wetten, zoals de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet.
  • Inzet van eigen kracht, gebruikelijke hulp, algemene voorzieningen, algemeen gebruikelijke voorzieningen, mantelzorg en sociale netwerk
 • Persoonsgebondenbudget
 • Beëindigen, intrekken, herzien en terugvorderen
 • Bijdrage in de kosten
  • Wijzigingen per 1 januari 2024
  • Passende bijdrage in kosten voor huishoudelijke hulp (per 2025)
 • Toezicht en handhaving
 • Actuele ontwikkelingen, zoals:
  • Wetsvoorstel resultaatgericht beschikken
  • Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek sociaal domein
  • Andere ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak
bricksPageLayout: 54020
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 54021
Layout slug: 13-23
Component slug: text

Bekijk de rest van ons aanbod van de Daanschool

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn