Daan school | Lesaanbod binnen het Sociaal domein

Daan School

Het leukste lesaanbod binnen het Sociaal domein

bricksPageLayout: 53944
Layout slug: 23-13
Component slug: text

 

Lesaanbod binnen het Sociaal domein

Samen leren is leuk

Om jouw dromen te kunnen najagen en jezelf verder te kunnen ontwikkelen bieden wij voor onze professionals in het sociaal domein verschillende trainingen, cursussen en traineeships aan.  Dus wil jij groeien met Daan? Bekijk hieronder ons leukste aanbod van trainingen, cursussen en traineeships voor dit jaar en meld je aan.

 

 

Component slug: round-image-with-stripe
bricksPageLayout: 53945
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 53947
Layout slug: 13-23
Component slug: text

Traineeships

bricksPageLayout: 53948
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 53949
Layout slug: 13-23
Component slug: text

Welke stappen doorloop je bij Daan?

Component slug: afbeelding

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn