Daan school | Training Nieuwe wet inburgering

Daan trainingen

Samen leren is leuker

bricksPageLayout: 50559
Layout slug: 23-13
Component slug: text
 
Training Nieuwe wet Inburgering 

Stap binnen de in de wereld van inburgering met onze training over de Wet inburgering 2021. Sinds 2022 is deze wet van kracht en gemeenten zijn volop bezig met de implementatie en uitvoering ervan.

Maar wat houdt deze wet precies in en hoe kun je als gemeente en professional de inburgeraars het beste begeleiden?

Deze training bied je inzicht in de context waarbinnen de begeleiding van de inburgeraar plaatsvindt. Na deze training ben je:

 • Bekend met de Wet inburgering 2021 en weet je wat de uitgangspunten en de onderdelen van de inburgeringsplicht zijn.
 • Klaar om jouw gemeente te ondersteunen met de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen gedurende de inburgering en kan je daarmee het verschil maken.

> Datum: 5 april 2024 om 9.30 – 16.30 uur 

> Locatie: Online

Component slug: round-image-with-stripe
bricksPageLayout: 50560
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 50561
Layout slug: 13-23
Component slug: custom-formulier

Interesse?

Meld je aan!

Component slug: text

 

Programma:

 

Wet inburgering

 • Vreemdeling, statushouder, migrant
 • Verblijfsrecht in het kort
 • Basisprincipes en beleidsdoelen
 • Taakverdeling DUO/Gemeente/IND

Uitvoering door gemeente

 • Route van AZC tot gemeente
 • Doelgroep specifieke taken
 • Taakstelling & huisvesting
 • Maatschappelijke en juridische begeleiding
 • Participatie, MAP en leerroute
 • Uitzonderingen inburgeraar en niet bijstandsontvanger

Uitvoeringsinstrumenten wet inburgering

 • Brede intake, onderzoek en gesprek
 • PIP Persoonlijk plan Inburgering- en Participatie
 • Leerroutes, zelfredzaamheid, B1, Onderwijsroute
 • Oriëntatie op de arbeidsmarkt, kennismaking Nederlandse maatschappij
 • Participatie (arbeidsmatig) in de praktijk
 • Ont-zorgen

Oudkomers, rechten en plichten

 • ELIP-groep
 • Langdurig niet-succesvol ingeburgerde
 • Ingeburgerd niet-taalvaardig

Agogische en culturele aspecten

 • Verandering en groei
 • Social structure / social contract
 • De vreemdeling, wie is dat?
bricksPageLayout: 50562
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 50563
Layout slug: 13-23
Component slug: text

Bekijk de rest van ons aanbod van de Daanschool

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn