Daan school | Introductiedag Wmo/Jeugdwet

Daan trainingen

Samen leren is leuker

bricksPageLayout: 50476
Layout slug: 23-13
Component slug: text
 
Introductiedag WMO/Jeugdwet

De gemeente heeft in de Wmo een centrale regierol. Ook professionals die de wet niet direct uitvoeren moeten daarom op de hoogte zijn van de inhoud en reikwijdte van de Wmo. Dit geldt des te meer vanuit de integrale benadering die de Wmo sinds 1 januari 2015 voorstaat (de Wmo 2015). 

In 2015 is ook de Jeugdwet (JW) van kracht geworden en sindsdien zijn gemeenten gedeeltelijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg. In deze cursusdag leer je de uitgangspunten en kaders beide wetten.

> Datum: Open inschrijving

> Locatie: Koningin Wilhelminalaan 15, Amersfoort

Component slug: round-image-with-stripe
bricksPageLayout: 50477
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 50478
Layout slug: 13-23
Component slug: custom-formulier

Interesse?

Meld je aan!

Component slug: text

 

Tijdens de cursus komen de onderstaande onderwerpen aan de orde:


Wet maatschappelijke ondersteuning 2015:

 • Uitgangspunten en kernbegrippen van de wet Wmo 2015
 • Wmo-terminologie
 • De ‘kanteling’ in het kader van de Wmo
 • De hoofdtaken van de gemeente
 • De relatie met andere wetten
 • Zelfredzaamheid en participatie
 • compensatieplicht
 • Keuze tussen maatwerk en persoonsgebonden budget
 • Melding, onderzoek (het gesprek) en aanvraag
 • Werkwijze sociaal wijkteam

Jeugdwet:

 • Uitgangspunten en kernbegrippen van de wet
 • De toegangsmogelijkheden voor de Jeugdwet
 • Vormen van Jeugdhulp
 • Relevante partijen in de Jeugdhulp
 • Jeugdbescherming vanuit vrijwillig en gedwongen kader
 • Het gesprek en het onderzoek bij gezinnen
bricksPageLayout: 50479
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 50480
Layout slug: 13-23
Component slug: text

Bekijk de rest van ons aanbod van de Daanschool

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn