Daan school | Introductiedag Schuldhulpverlening

Daan trainingen

Samen leren is leuker

bricksPageLayout: 50481
Layout slug: 23-13
Component slug: text
Introductiedag Schuldhulpverlening

Er zijn steeds meer mensen met problematische schulden en het vakgebied integrale schuldhulpverlening wordt – mede door de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening – steeds belangrijker. Er is hierdoor een toenemende vraag naar professionals met kennis van schuldhulpverlening, ook wel schulddienstverlening genoemd.

Deze cursus begint met een korte schets van de geschiedenis en ontwikkeling van de schuldhulpverlening. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag welke positie de schuldhulpverlening inneemt op de sociale zekerheidskaart, waarna we op hoofdlijnen de inhoudelijke aspecten behandelen.

> Datum: Open inschrijving

> Locatie: Koningin Wilhelminalaan 15, Amersfoort

Component slug: round-image-with-stripe
bricksPageLayout: 50482
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 50483
Layout slug: 13-23
Component slug: custom-formulier

Interesse?

Meld je aan!

Component slug: text

 

In dit kader komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 

 • Verkenning Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
  • Begrippen
  • Instrumenten
  • Bevoegdheden
  • Gedragscode schuldhulpverlening
  • NEN 8048
 • De oorzaken van problematische schulden
 • De verschillende doelgroepen
 • Schuldhulpverleningstraject
 • Relatie met schuldeisers
 • Wettelijke schuldsanering personen; Wsnp
 • Vindplaatsen informatie schuldhulpverlening
bricksPageLayout: 50484
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 50485
Layout slug: 13-23
Component slug: text

Bekijk de rest van ons aanbod van de Daanschool

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn