Middel 1 Middel 1
Daan school | Introductiedag Participatiewet

Daan trainingen

Samen leren is leuker

bricksPageLayout: 23594
Layout slug: 23-13
Component slug: text
 
Training introductiedag participatiewet

De Participatiewet (Pw) is het vangnet van de sociale zekerheid. Omdat het een laatste redmiddel is, zijn er aan deze wet veel voorwaarden verbonden. 

Voordat iemand recht op bijstand heeft moeten er veel zaken onderzocht en uitgesloten worden. Binnen de uitvoering van de Pw heeft de gemeente een grote mate van beleidsvrijheid, maar de wet kent ook een heel duidelijk kader.

 Omdat gemeenten volledige financiële verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de Pw, is het belangrijk dat de wet goed wordt uitgevoerd. Deze introductiedag is een inleiding in de Pw en de aanverwante wet- en regelgeving.

> Datum: Vrijdag 27 Oktober 9.30 – 16.30 uur
> Locatie: Online

Component slug: round-image-with-stripe
bricksPageLayout: 23595
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 23596
Layout slug: 13-23
Component slug: custom-formulier

Interesse?

Meld je aan!

Component slug: text

 

Aan de orde komen:

 

  • Uitgangspunten en kernbegrippen van de wet
  • Wie heeft onder welke voorwaarden recht op bijstand
  • Inkomen en vermogen in de Participatiewet
  • Verschillende vormen van bijstand
  • Re-integratiemogelijkheden
  • Inlichtingenplicht en handhaving
bricksPageLayout: 23597
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 23598
Layout slug: 13-23
Component slug: text

Bekijk de rest van ons aanbod van de Daanschool

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn