Anoniem solliciteren 1370x470.jpg | Anoniem solliciteren: zelden was de politiek zó draaikonterig

Algemeen

Anoniem solliciteren: zelden was de politiek zó draaikonterig

30-10-2018

Dat het raar kan lopen in de politiek, dat wisten we al. Maar dat de VVD nog maar 4 jaar geleden groot voorstander was van anoniem solliciteren, en de PvdA sceptisch?

Toch is dat precies wat er aan de hand is. Precies 4 jaar geleden (oké, op 1 week na) was het de VVD die bij Lodewijk Asscher aandrong op meer mogelijkheden tot anoniem solliciteren. Maar de minister van Sociale Zaken, nu PvdA-lijsttrekker, hield toen de boot af. Eerst maar eens even wat onderzoek afwachten, hield hij zijn liberale collega’s destijds voor. En was dat anoniem solliciteren nou allemaal wel zo eerlijk?

DE ROLLEN OMGEDRAAID

Inmiddels zijn we dus 4 jaar verder en zijn de rollen omgedraaid. De PvdA heeft een prominent verkiezingsitem gemaakt van anoniem solliciteren, terwijl premier Rutte tegenwoordig er juist zijn enorme afkeer van rondbazuint. Een ‘verschrikkelijke uitvinding’, noemde Rutte recent nog het idee waarbij de persoonlijke gegevens van de sollicitant bij de eerste selectie geen rol spelen, doordat zijn of haar naam (maar mogelijk ook leeftijd en/of geslacht) is weggelakt.

ARGUMENTEN ZO GEK NOG NIET

Toch waren de argumenten die VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen 4 jaar geleden in het debat inbracht zo gek nog niet. Ze stelde namelijk voor pas persoonlijke gegevens te verstrekken als de werkzoekende hier zelf toestemming voor geeft. ‘Hierdoor wordt eerst een match gezocht op basis van competenties en pas daarna komen de persoonlijke gegevens in beeld’, aldus de VVD’ster.

IN SELECTIE NIET ZO RELEVANT

Nu valt er praktisch op dat systeem natuurlijk best iets af te dingen. Echt makkelijk in de uitvoering is het niet. En ja, anoniem solliciteren zou in een ideale wereld ook niet nodig moeten zijn, daar is ook iedereen van links tot rechts het over eens. Maar Van Nieuwenhuizen had natuurlijk wel een punt: net zo min als bijvoorbeeld iemands lievelingskleur of favoriete voetbalclub relevant is (voor verreweg de meeste functies), zou iemands naam, leeftijd of geslacht dat ook niet moeten zijn. Waarom zou je dat dan wel een rol laten spelen in de eerste selectie? Waarom zou je er dan überhaupt naar vragen? Het zorgt alleen maar voor meer bias in de selectie. Bias die je eigenlijk niet wil.

NET ZO MIN ALS IEMANDS LIEVELINGSKLEUR OF FAVORIETE VOETBALCLUB RELEVANT IS, IS IEMANDS NAAM, LEEFTIJD OF GESLACHT DAT OOK NIET.

HEET HANGIJZER

Inmiddels zijn we dus 4 jaar verder. En anoniem solliciteren is vooral in tal van gemeentes momenteel een politiek heet hangijzer. Wie er even op googlet, ziet dat het onderwerp de afgelopen maand alleen al onderwerp van debat is in gemeentes van Oosterhout tot Borne, en van Purmerend tot Haarlemmermeer. Tja, waar eigenlijk niet?

EN DIT KUN JE KIEZEN OP 15 MAART

Voor wie het item van belang vindt voor zijn stem op 15 maart hier daarom nog maar even een overzicht van wat de grootste partijen in hun programma zeggen over discriminatie op de arbeidsmarkt (gekeken is naar de 7 partijen die in de peilingen op meer dan 10 zetels staan):

VVD: Helemaal niets. Wel staat er: ‘Discriminatie is uit den boze’. En: ‘Om tegen discriminatie te strijden, willen wij inzetten op voorlichting, onderwijs en handhaving van de wet.’

PvdA: ‘Anoniem solliciteren wordt de norm bij alle overheden en (semi) publieke instellingen.’

En ook: ‘Stevige handhaving op arbeidsmarktdiscriminatie is noodzakelijk, of dit nu op leeftijd, geslacht, afkomst, handicap of seksuele geaardheid is. Wij breiden de capaciteit van de inspectiediensten uit. De aangiftebereidheid willen we vergroten door inzichtelijk te maken dat het zin heeft om aangifte te doen. We willen meer bewustwording op vooroordelen bij werkgevers en uitzendbureaus, We verwachten van het kabinet een voortrekkersrol en het goede voorbeeld, we pleiten voor ‘naming and shaming’ van de ergste overtreders.’

CDA: ‘Het is onacceptabel dat kinderen met een andere culturele achtergrond minder kansen hebben in het onderwijs of dat sollicitanten worden afgewezen omdat zij een buitenlandse achternaam dragen.’

PVV: Helemaal niets

GroenLinks: ‘De overheid voert een actief voorkeursbeleid bij de invulling van vacatures voor een goede afspiegeling van de samenleving, met name in publieke topfuncties. Bij  vacatures van de overheid wordt anoniem solliciteren de norm. De etnische diversiteit van het personeel van de (Rijks)overheid wordt vergroot. Alle overheidsinstanties formuleren tijdgebonden streefwaarden voor betere weerspiegeling van etnische diversiteit in personeelsbestanden, ook voor de hoogste leidinggevende functies.’

En ook: ‘De politie krijgt een actief wervingsbeleid gericht op vrouwen, LHBTI’s en minderheden.’ En: ‘De Inspectie SZW gaat strenger optreden tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, inclusief leeftijdsdiscriminatie. Onder andere door de inzet van mystery-sollicitanten wordt arbeidsdiscriminatie actief opgespoord. Bedrijven die veroordeeld zijn voor discriminatie worden tijdelijk uitgesloten van overheidsaanbestedingen. Het criterium van diversiteit moet zwaarder wegen bij aanbestedingen.’

D66: ‘De overheid kan als werkgever het goede voorbeeld geven door een actief diversiteits- en antidiscriminatiebeleid te voeren en te rapporteren over de samenstelling van haar personeelsbestand. Er worden experimenten opgezet voor neutrale sollicitatie- en promotieprocedures. Er worden afspraken gemaakt met vakbonden en werkgevers met duidelijke doelen en zelfverplichting. Er wordt geïnvesteerd in kennisopbouw over en verbreiding van effectief diversiteitmanagement. Tenslotte treedt de overheid actief en zichtbaar op in geval van discriminatie, waardoor onacceptabel gedrag bestreden wordt en de bewustwording toeneemt.’

SP: ‘De arbeidsinspectie krijgt meer middelen en mogelijkheden om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. We benoemen en veroordelen bedrijven die discrimineren. We accepteren geen loondiscriminatie of discriminatie op andere gronden.

Overheidsorganisaties moeten zoveel mogelijk een goede afspiegeling zijn van de samenleving. Zij voeren actief beleid en stellen concrete doelen om dit te bereiken. In hun jaarverslag leggen zij daarom verantwoording af over het gevoerde diversiteitsbeleid voor vrouwen, mensen met een arbeidsbeperking, migranten en lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (lhbti-ers).’

Deze post is mogelijk gemaakt door https://www.werf-en.nl

Laatste blogberichten

 • Algemeen

  Juichen met Daan

  1717406566-Daan_Juichhoed_3.webp | Anoniem solliciteren: zelden was de politiek zó draaikonterig
 • Algemeen

  Vakantiegeld hacks: Hoe haal je hier maximaal voor...

  1716541789-_Blog_Template_en_Header2.0.webp | Anoniem solliciteren: zelden was de politiek zó draaikonterig
 • Onderwijs

  Maak kennis met Pieter: van watersport naar een kl...

  1712317164-_Blog_Template_en_Header.webp | Anoniem solliciteren: zelden was de politiek zó draaikonterig

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn