Tozo-regeling-op-bureau-naast-laptop.jpg | De Tozo-regeling

Sociaal domein

De Tozo-regeling

15-04-2020

Op 17 maart heeft het Nederlandse kabinet een aantal uitzonderlijk economische maatregelen getroffen om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Eén maatregel hiervan is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo).

Wat is de Tozo-regeling?
De Tozo-regeling is een tijdelijke voorziening om de bestaanszekerheid van zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers te waarborgen. Deze regeling werkt terug tot 1 maart en geldt vooralsnog voor 3 maanden tot 1 juni 2020. Met deze regeling hebben zelfstandige ondernemers een betere kans om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente en mensen vragen de Tozo-regeling aan bij de gemeente waarin zij woonachtig zijn.

Twee voorzieningen
Vanuit de Tozo-regeling kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal.

Toelichting Inkomensondersteuning
Het inkomen wordt aangevuld tot het minimumloon (van het geldende normbedrag) per maand. Het betreft een gift (bijstand om niet) wat betekent dat men dit geld niet terug hoeft te betalen. Ook wordt er niet gekeken naar het inkomen van de partner, het vermogen/bezit (zoals bijv. een koophuis) en is er geen levensvatbaatheidtoets.

Toelichting Lening voor bedrijfskapitaal
De zelfstandige kan een lening afsluiten tot €10.157,-. Deze lening moeten ze wel terugbetalen, maar tegen een lagere rente van 2% en tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost. Let op: het bedrijfskapitaal mag niet gebruikt worden om bestaande leningen te herfinancieren.

Wanneer kom je in aanmerking voor de Tozo-regeling?
Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Tozo moet de zelfstandige aan een aantal voorwaarden voldoen. De zelfstandige komt in aanmerking als:

 • hij als gevolg van de coronacrisis een inkomen onder het sociaal minimum heeft en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor hij een bedrijfskrediet nodig heeft;
 • hij tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd is; 
 • hij in Nederland woont. Ondernemers die in België of Duitsland wonen, komen niet in aanmerking;
 • hij Nederlander of daarmee gelijkgesteld is; het bedrijf in Nederland is gevestigd of de werkzaamheden van het bedrijf hoofdzakelijk in Nederland plaatsvinden;
 • het bedrijf is economisch nog actief, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is; 
 • hij voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • hij in bezit is van alle noodzakelijke vergunningen;
 • hij vóór 17 maart 2020 om 18.45 uur zijn onderneming is gestart en is ingeschreven bij de KvK; 
 • hij voldoet over 2019 aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.  Mocht de zelfstandige na 1 januari 2019 zijn gestart in de onderneming dan moet hij in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij de KvK en indiening van de aanvraag 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in zijn bedrijf gewerkt hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen ook mee. 
 • Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt daarbij nog dat hij, alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen bezit.
 • De uitsluitingsgronden van de Participatiewet niet op hem of haar van toepassing zijn.

Wat betekent dit voor jou als professional
De gemeente en jij als professional staan voor een belangrijke opgave. Veel ondernemers doen of gaan een beroep doen op de Tozo-regeling wat vraagt om professionals met up-to-date kennis. Wij trainen en bereiden onze professionals voor door middel van een live Webinar, zodat jullie/ zij over de juiste parate kennis beschikken om deze regeling uit te voeren. Investeren in elkaar, juist in de tijden wanneer we elkaar het hardste nodig hebben.

 

 

 

Laatste blogberichten

 • Algemeen

  Vakantiegeld hacks: Hoe haal je hier maximaal voor...

  1716541789-_Blog_Template_en_Header2.0.webp | De Tozo-regeling
 • Onderwijs

  Maak kennis met Pieter: van watersport naar een kl...

  1712317164-_Blog_Template_en_Header.webp | De Tozo-regeling
 • Algemeen

  Het geheim van een stralende dag

  1678714053-1677588771-header_complimentendag_daan_-min.png | De Tozo-regeling

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn