6..jpg | Kantoorhumor (voorbij)?

Geen categorie

Kantoorhumor (voorbij)?

04-10-2018

Een werkgever wil de arbeidsovereenkomst van een werknemer ontbinden, omdat hij zich schuldig maakt aan grensoverschrijdend en onprofessioneel gedrag jegens collega’s en cliënten.
Op deze werkvloer heerste kennelijk een sfeer van practical jokes. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Laten overlopen van koffieapparaat;
 • Pindakaas in Pampers;
 • Met yoghurt gooien;
 • Kaas smeren aan portiergrepen;
 • Verplaatsen van een auto van een collega;
 • Grove pornografische video’s en foto’s tonen aan collega’s.

In dit kader dient te worden beoordeeld of de door de werkgever gestelde (subjectieve) verstoorde arbeidsverhouding, (objectief) gerechtvaardigd wordt door de feiten en omstandigheden. De kantonrechter overweegt als volgt:

 • Uit het rapport van een onderzoeksbureau blijkt dat het gaat om een drietal aangetoonde gebeurtenissen.
 • Een tweetal gebeurtenissen – incidenten – worden kortweg aangemerkt als ‘practical jokes’.
 • Verder is de rechter van oordeel dat een ander incident – noch zelfstandig noch i.c.m. de overige incidenten – niet de conclusie rechtvaardigt dat er sprake is van een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding.
 • Het gedrag jegens cliënten is niet of onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Conclusie: het grensoverschrijdend gedrag van de werknemer rechtvaardigt naar het oordeel van de rechter niet het verstrekkende gevolg van beëindiging van het dienstverband. Een andere sanctie, zoals bijvoorbeeld een waarschuwing, zou meer in de rede hebben gelegen.

Geschreven door; Jurist arbeidsrecht & sociaal zekerheidsrecht, Cuchi Geelen, MAGloonservices, magloonservices.nl

Laatste blogberichten

 • Algemeen

  Benut je vrije dagen in 2021 optimaal

  1609936428-vakantiedagen-2021-wb.jpg | Kantoorhumor (voorbij)?
 • Werk

  Kle(u)ren maken de man

  1603277197-vrouw-kleding-rek-met-gelakte-nagels.jpg | Kantoorhumor (voorbij)?
 • Werk

  Solliciteren in coronatijd

  1600852364-vrouw-sollicitatiegesprek.jpg | Kantoorhumor (voorbij)?

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn

Favorieten vacatures