ro1.jpg | Rechtvaardig verschil in belastingdruk tussen zzp’er en werknemer?

Algemeen

Rechtvaardig verschil in belastingdruk tussen zzp’er en werknemer?

04-10-2018

In Nederland gaan steeds meer stemmen op om bepaalde belastingvoordelen voor ZZP’ers (hij/zij) te verlagen of zelfs af te schaffen. De voorstanders van vermindering of afschaffing stellen dat de voordelen onevenredig groot zijn in vergelijking tot werknemers.

Die vergelijking gaat eigenlijk al direct mank, want een zzp’er is nu eenmaal geen werknemer. We kunnen dan net zo goed appels met peren gaan vergelijken, maar in de praktijk wordt de vergelijking tussen werknemers en zzp’ers nu eenmaal veelvuldig gehanteerd.

Mijn stelling is dat de voordelen voor zzp’ers heel erg meevallen als men het plaatje maar in een bredere context, en met enige nuancering, wil zien. Hieronder leg ik uit waarom.

Welke belastingvoordelen?

Een zzp’er die aan het urencriterium voldoet, kan gebruik maken van de zelfstandigenaftrek. Dit is een vast bedrag van € 7.280 per jaar. Daarnaast kan de zzp’er elk jaar gebruik maken van de MKB-winstvrijstelling. Daarvoor hoeft de zzp’er niet eerst aan het urencriterium te voldoen, maar volstaat het feit dat er winst uit onderneming wordt genoten.

Wat ook een voordeel is, en wat vaak wordt vergeten, is dat de zzp’er zijn zakelijke kosten in aftrek kan brengen van zijn bedrijfsinkomen. Een werknemer kan dit niet. Dat is een verschil in behandeling, maar in de praktijk heeft een werknemer weinig kosten die voor zijn rekening komen. De werkgever zal deze vaak vergoeden en derhalve zullen de kosten dan niet op de werknemer drukken.

Wat betekenen deze voordelen concreet voor de zzp’er?

Laten we een simpel voorbeeld nemen. We gaan uit van de belastingtarieven van 2016. Een vrijgezelle man, 35 jaar oud en fulltime werkzaam, heeft een inkomen van € 35.000. Doordat hij als zzp’er recht heeft op de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling, betaalt hij per saldo een bedrag van € 3.744 aan belastingen en premies volksverzekeringen. Als hij werknemer is, betaalt hij een bedrag van € 8.792. Een verschil van € 5.048 derhalve. De eenvoudige conclusie is dan dat de zzp’er inderdaad een behoorlijk belastingvoordeel heeft ten opzichte van de werknemer.

De nuance, risico’s

Voor dit belastingvoordeel mag de zzp’er dan wel heel veel risico lopen. Hij krijgt niet doorbetaald als hij ziek wordt. Hij krijgt niet betaald als zijn opdrachtgever failliet gaat. Hij krijgt niet betaald als hij vakantie heeft. Hij bouwt geen pensioen op. Hij is niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De werknemer heeft deze rechten, normaal gesproken, allemaal wel. Anders gezegd; van het bedrag van € 5.048 zal de zzp’er zich moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en zal hij moeten sparen voor zijn pensioen. Wij weten niet of u weet hoe hoog de premies van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn, maar u kunt van ons aannemen dat deze vrijwel onbetaalbaar zijn.

De nuance, overheidsbeleid

De overheid wil van oudsher ondernemerschap stimuleren. Ondernemerschap zorgt voor banen, voor diversiteit en voor innovatie. Zonder ondernemers waren er geen auto’s, geen televisies of Iphone’s geweest. Alle succesvolle concepten beginnen met een idee. Dat idee ontstaat vaak bij een zzp’er! Vele succesvolle ondernemers zijn ooit begonnen als zzp’er. U weet wel: op de bekende zolderkamer. Dus: stimuleren die hap!!

Als de overheid een ondernemend Nederland wil houden cq creëren, dan zal de overheid daar beleid voor moeten voeren. Men kan van mening verschillen op welke wijze dit beleid door de overheid dat dient te geschieden, maar er zal toch enige financiële stimulans vanuit moeten gaan. Als niemand meer bereid zou zijn om in de hoedanigheid van ondernemer extra risico’s te lopen, dan zal er van een ondernemend Nederland niet veel terecht komen.

Om Winston Churchill te citeren:
Sommige mensen zien de ondernemer als een op buit beluste WOLF, die men dood moet slaan.
Anderen zien hem als een KOE, die men zonder ophouden kan melken.
Maar slechts weinigen zien hem zoals hij werkelijk is: het PAARD dat de kar moet trekken.

Conclusie

Ja, er is zeker sprake van een belastingvoordeel voor zzp’ers ten opzichte van werknemers, maar zoals in de inleiding al gemeld: het is volledig appels met peren vergelijken!

Geschreven door; Martijn Gremmen, CROP belastingadviseurs, Crop.nl

Laatste blogberichten

 • Algemeen

  Juichen met Daan

  1717406566-Daan_Juichhoed_3.webp | Rechtvaardig verschil in belastingdruk tussen zzp’er en werknemer?
 • Algemeen

  Vakantiegeld hacks: Hoe haal je hier maximaal voor...

  1716541789-_Blog_Template_en_Header2.0.webp | Rechtvaardig verschil in belastingdruk tussen zzp’er en werknemer?
 • Onderwijs

  Maak kennis met Pieter: van watersport naar een kl...

  1712317164-_Blog_Template_en_Header.webp | Rechtvaardig verschil in belastingdruk tussen zzp’er en werknemer?

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn