gemeente.jpg | Uitstel van de (nieuwe) Wet DBA

Algemeen

Uitstel van de (nieuwe) Wet DBA

30-10-2018

Na een lange periode van onwetendheid voor de ZZP’er is er in ieder geval duidelijkheid over een ding: uitstel van de (nieuwe) Wet DBA tot 1 januari 2020.

De reden van uitstel is het grote grijze gebied rondom de wet- en regelgeving van de Wet DBA: wanneer ben je ondernemer?(!) Met de oude Wet DBA werden ondernemers belemmerd om te doen waar ze goed in zijn: ‘ondernemen’. Aan de andere kant vindt het kabinet het nog steeds belangrijk ZZP’ers in te laten zien dat zij de bewuste keuze hebben gemaakt voor het ondernemerschap en dus niet in schijnzelfstandigheid moeten belanden.  Met het definitieve uitstel tot 1 januari 2020 is de Wet DBA niet van de baan, maar wordt deze beter vormgegeven, wat uiteindelijk meer helderheid creëert voor de ZZP’er. Een moeilijke kwestie zou je kunnen stellen. Komen het kabinet en de belastingdienst tot een goede wet- en regelgeving om te bepalen wanneer je ondernemer bent en wanneer niet? Dat blijft de hamvraag… Wij wachten in spanning af!

Wel blijft de belastingdienst beboeten bij bewezen kwaadwillendheid, met de definitie:
“Kwaadwillend bent u volgens onze definitie als u ‘opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat u weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast)’, aldus de belastingdienst”.
Hiermee richt handhaving zich enkel op de ernstige gevallen van kwaadwillendheid.

Het kabinet zegt te denken in het voordeel van de ZZP’er om de twee voornaamste redenen:
– Het voorkomen van extreem lage tarieven, waardoor pensioen en een goede verzekering niet mogelijk is;
– Het de kop indrukken van concurrentie die oneerlijk aan de slag gaat ten opzichte van bedrijven die zich netjes aan de wet- en regelgeving houden.

Het concrete voordeel voor de ZZP’er nu: geen naheffingen of boetes gebaseerd op twijfel vanuit de handhaving van de belastingdienst. Dus er is vrijheid om te ondernemen en ingehuurd te worden door een bedrijf voor je expertise, zoals dit de voorgaande jaren gebeurde, voordat er sprake was van de Wet DBA.

Laatste blogberichten

 • Algemeen

  Juichen met Daan

  1717406566-Daan_Juichhoed_3.webp | Uitstel van de (nieuwe) Wet DBA
 • Algemeen

  Vakantiegeld hacks: Hoe haal je hier maximaal voor...

  1716541789-_Blog_Template_en_Header2.0.webp | Uitstel van de (nieuwe) Wet DBA
 • Onderwijs

  Maak kennis met Pieter: van watersport naar een kl...

  1712317164-_Blog_Template_en_Header.webp | Uitstel van de (nieuwe) Wet DBA

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn