Daan school | Training indiceren woonvoorziening

Training indiceren woonvoorziening

Sociaal domein

bricksPageLayout: 51688
Layout slug: 23-13
Component slug: text
 
Training Indiceren Woonvoorziening 

Woonvoorzieningen vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente bij problemen in de zelfredzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan de verstrekking van een traplift, tillift of zelfs de bouwkundige aanpassingen aan de woning. Maar hoe breng je de ondersteuningsvraag van een inwoner nu goed in beeld? En hoe weet je nu welke adequate woonvoorziening als oplossing voor het probleem kan gelden?

Essentiële vragen om te komen tot een juridisch houdbaar besluit. Daarom helpt deze cursus je op weg om inzicht te krijgen in woonvoorzieningen binnen de Wmo 2015.

Agenda:

Open inschrijving

> Locatie: Koningin Wilhelminalaan 15, Amersfoort

Component slug: round-image-with-stripe
bricksPageLayout: 51689
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 51690
Layout slug: 13-23
Component slug: custom-formulier

Interesse?

Meld je aan

Component slug: text

Programma

Na afloop van deze cursus heb je geleerd welke verschillende woonvoorzieningen binnen de Wmo 2015 bestaan en ben je in staat om een dergelijke voorziening op de juiste manier te indiceren.

 

 

bricksPageLayout: 51691
Layout slug: full-width
Component slug: divider
bricksPageLayout: 51692
Layout slug: 13-23
Component slug: text

Bekijk de rest van ons aanbod van de Daanschool

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn