verschil-tussen-tozo-1-en-tozo-2-op-bureau.jpg | Tozo-2

Sociaal domein

Tozo-2

09-06-2020

Van Tozo-1 naar Tozo-2

Op 17 maart heeft het Nederlandse kabinet het noodpakket voor banen en economie aangekondigd. Het noodpakket bestaat uit verschillende maatregelen, waaronder de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Nu heeft de Tozo- regeling een verlenging van vier maanden gekregen. Hier kun je lezen wat Tozo-1 precies inhoudt. We gaan nu verder in op Tozo-2.

Tozo-2
Tozo-2 loopt van 1 juni tot uiterlijk 30 september 2020. Na 30 september is een aanvraag voor een uitkering levensonderhoud of lening voor bedrijfskapitaal op grond van Tozo-2 niet meer mogelijk.

Voorwaarden Tozo-2
Tozo-2 kent net als Tozo-1 versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen:

 • Er geldt geen vermogenstoets;
 • Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming;
 • De kostendelersnorm wordt niet toegepast.

Verschil tussen Tozo-1 & Tozo-2
Er zijn verschillen tussen Tozo-1 en Tozo-2:

 • De aanvraagperiode verschilt;
 • Bij Tozo-2 geldt een partnerinkomenstoets bij de uitkering levensonderhoud. Dit houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Indien het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je geen aanspraak maken op Tozo-2 levensonderhoud;
 • Voorwaarden lening bedrijfskapitaal.

Partnertoets
Om aanspraak te maken op Tozo-2 wordt ook het partnerinkomen getoetst:

 1. De zelfstandige verklaart bij de aanvraag dat het gezamenlijk inkomen van hemzelf  en zijn partner lager is dan het sociaal minimum. De gemeente kan uitgaan van de verklaring en hoeft dit bij de aanvraag van Tozo-2 niet te controleren. Is het niet lager dan het sociaal minimum? Dan heeft de zelfstandige geen recht op een aanvullende uitkering voor levensonderhoud op grond van Tozo-2.
   
 2. De zelfstandige geeft een schatting van zijn eigen inkomen en het inkomen van zijn partner in de maanden waarover Tozo-2 wordt aangevraagd.
   
 3. De gemeente mag uitgaan van de verklaring van de ondernemer, dit hoeft bij aanvraag niet gecontroleerd te worden.

Lening voor bedrijfskapitaal
Is er surseance van betaling of faillissement aangevraagd of toegekend voor het eigen bedrijf, voor de ondernemer of voor één van de vennoten of leden waarmee de ondernemer het bedrijf of zelfstandige beroep in een samenwerkingsverband uitoefent? Dan wordt geen bedrijfskapitaal verstrekt. Dit hoeft bij aanvraag niet gecontroleerd te worden.

 • Had de ondernemer onder Tozo-1 al bedrijfskapitaal aangevraagd en ontvangen? Dan kan dit bedrag uitsluitend worden aangevuld tot het maximale bedrag van €10.157,- per bedrijf en per persoon.
   
 • Heeft de ondernemer het maximale bedrag al ontvangen? Dan wordt er geen bedrijfskapitaal meer verstrekt. Eventueel kan dan bedrijfskapitaal op grond van de Bbz worden aangevraagd.
   
 • De ondernemer kan ook worden doorverwezen naar de bank voor de KKC-regeling. (deze aanvullende maatregel is gericht op kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte van €10.000,- tot €50.000,-).
   
 • Heeft de ondernemer minder dan het maximale bedrag van €10.157,- ontvangen? Dan is aanvulling mogelijk.

Wat betekent dit voor jou als professional?
De gemeente en jij als professional staan wederom voor een belangrijke opgave. Veel ondernemers gaan weer een beroep doen op Tozo-2 en dat vraagt om professionals met up-to-date kennis. Wij hebben onze professionals hierop voorbereid en getraind door middel van een live webinar. Zo beschikken zij over de juiste parate kennis om de regeling uit te voeren. Investeren in elkaar, juist in tijden waarin we elkaar het hardste nodig hebben.

 

Laatste blogberichten

 • Algemeen

  Ontdek de wereld van uitmuntend werkgeverschap bij...

  1721287623-Header blog Uitmunted werkgeverschap.webp | Tozo-2
 • Algemeen

  Juichen met Daan

  1717406566-Daan_Juichhoed_3.webp | Tozo-2
 • Algemeen

  Vakantiegeld hacks: Hoe haal je hier maximaal voor...

  1716541789-_Blog_Template_en_Header2.0.webp | Tozo-2

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn